17 Học phí Đại Học Tài Chính Marketing mới nhất 2021 mới nhất

Quý bạn đọc muốn tìm hiểu thông tin mới nhất, chính xác nhất về mức học phí của Trường Đại Học Tài Chính Marketing, xin mời tham khảo qua bài viết sau đây!

Xem thêm: Cập nhật học phí Đại Học Nguyễn Tất Thành

1. Cập nhật học phí Đại Học Tài Chính Marketing năm 2021 mới nhất.

Đối với mức thu học phí của Trường Đại học Tài chính – Marketing 2021 sẽ được quy định cụ thể như sau:

 • Đại học chính quy Chương trình Đại trà: 18.500.000 VNĐ/năm học.
 • Đại học chính quy Chương trình Chất lượng cao: 36.300.000 VNĐ/năm học.
 • Đại học chính quy Chương trình đặc thù:

Các ngành Quản trị khách sạn, Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống, Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành: 22.000.000 VNĐ/năm học.

Học phí Đại Học Tài Chính Marketing

Ngành Hệ thống thông tin quản lý: 19.500.000 VNĐ/năm học.

-Đại học chính quy Chương trình Quốc tế: 55.000.000 VNĐ/năm học.

*Lưu ý: Đây là mức học phí được tính theo bình quân từng năm học. Trên thực tế, học phí sẽ tính theo số tín chỉ, theo học phần mà học viên đăng ký theo từng học kỳ, năm học. Trường Đại Học Tài Chính- Marketing sẽ xem xét, thay đổi học phí khi Nhà nước điều chỉnh mức học phí để đảm bảo thông tin sớm nhất và rõ ràng nhất tới quý phụ huynh, sinh viên đang theo học tại trường.

2. Học phí Đại Học Tài Chính Marketing năm 2020 chính xác nhất.

Học phí của Trường Đại Học Tài Chính Marketing năm 2020 sẽ được tính như sau:

 • Chương trình đại trà: 18.5000.000 VNĐ/năm.
 • Chương trình chất lượng cao: 36.300.000 VNĐ/năm.
 • Chương trình đặc thù: 22.000.000 VNĐ/năm (trừ ngành Hệ thống thông tin quản lý: 19.500.000 VNĐ/năm).
 • Chương trình quốc tế: 55.000.000 VNĐ/năm.

Trên thực tế, học phí sẽ tính theo số tín chỉ, theo học phần mà học viên đăng ký theo từng học kỳ, năm học.

3. Học phí Đại Học Tài Chính Marketing năm 2019 chính xác nhất.

Quý bạn đọc cùng tham khảo mức học phí của Trường Đại Học Tài Chính Marketing năm 2019 đối với Hệ Đào Tạo Chính Quy như sau:

Học phí Đại Học Tài Chính Marketing năm 2019
Học phí Đại Học Tài Chính Marketing năm 2019
 • Chương trình đại trà: 18.500.000 VNĐ/năm.
 • Chương trình chất lượng cao: 36.300.000 VNĐ/năm (với hệ Cao đẳng là 16.000.000 đồng/năm).
 • Chương trình đặc thù các ngành Quản trị khách sạn, Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống, Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành: 22.000.000 VNĐ/năm.
 • Chương trình đặc thù ngành Hệ thống thông tin quản lý: 19.500.000 VNĐ/năm.
 • Chương trình quốc tế: 55.000.000 VNĐ/năm.

Mức học phí năm 2029 của Nhà trường so với mức thu dự kiến năm 2020 không có sự chênh lệch quá lớn. Vì vậy, các bậc phụ huynh và các bạn sinh viên có thể yên tâm mức học phí được duy trì ổn định.

4. Học phí Đại Học Tài Chính Marketing năm 2018 chính xác nhất.

Theo Đề Án Tuyển Sinh của Nhà trường, năm 2018 mức thu học phí cụ thể của từng Chương trình Đào tạo như sau:

*Chương trình Đại trà:

-Bậc đại học

 • Các môn cơ bản, cơ sở ngành: 495.000 VNĐ/tín chỉ.
 • Các môn Giáo dục thể chất, Giáo dục quốc phòng và Kỹ năng mềm: 347.000 VNĐ/tín chỉ.

-Bậc Cao đẳng

Học phí Đại Học Tài Chính Marketing năm 2018
Học phí Đại Học Tài Chính Marketing năm 2018

+Khóa C16:

 • Ngành tài chính: 176.238 VNĐ/tín chỉ.
 • Ngành kế toán: 174. 510 VNĐ/tín chỉ.
 • Ngành quản trị kinh doanh: 171.154 VNĐ/tín chỉ.
 • Ngành kinh doanh thương mại: 179.798 VNĐ/tín chỉ.
 • Ngành HTTT quản lý: 183.505 VNĐ/tín chỉ.

+Khóa C17:

 • Các môn cơ bản, cơ sở ngành: 193.000 VNĐ/tín chỉ.
 • Các môn Giáo dục thể chất: 135.000 VNĐ/tín chỉ.
 • Môn Giáo dục quốc phòng: 135.000 VNĐ/tín chỉ

*Chương trình Chất lượng cao:

-Bậc Đại học

+Khóa 15D:

 • Các môn cơ bản, cơ sở ngành: 980.000 VNĐ/tín chỉ.
 • Các môn Giáo dục thể chất, Kỹ năng mềm: 680.000 VNĐ/tín chỉ.
 • Môn Giáo dục quốc phòng: 490.000 VNĐ/tín chỉ.

+Khóa 16D, 17D:

 • Các môn cơ bản, cơ sở ngành: 1.015.000 VNĐ/tín chỉ.
 • Các môn Giáo dục thể chất, Kỹ năng mềm: 710.000 VNĐ/tín chỉ.
 • Môn Giáo dục quốc phòng: 510.000 VNĐ/tín chỉ.

-Bậc Cao đẳng

+Khóa C16:

 • Ngành tài chính – ngân hàng: 625.000 VNĐ/tín chỉ.
 • Ngành kế toán: 625.000 VNĐ/tín chỉ.
 • Ngành quản trị kinh doanh: 576.920 VNĐ/tín chỉ.
 • Ngành Kinh doanh thương mại: 555.556 VNĐ/tín chỉ.

+Khóa C17:

 • Các môn cơ bản, cơ sở ngành: 395.000 VNĐ/tín chỉ.
 • Các môn Giáo dục thể chất: 276.000 VNĐ/tín chỉ.
 • Môn Giáo dục quốc phòng: 276.000 VNĐ/tín chỉ.
 • *Chương trình Quốc tế: 55.000.000 VNĐ/năm.

Xem thêm: Học phí của Trường Đại Học Kinh Tế Tài Chính