17 Học phí Đại Học Kinh Tế Hồ Chí Minh năm học 2021-2022 mới nhất

1. Học phí Chương trình chuẩn Đại học Kinh Tế TP.HCM năm học 2021-2022 mới nhất:

Học phí Chương trình chuẩn Đại học Kinh Tế TP.HCM
Năm 1
(2021 – 2022)
Năm 2
(2022 – 2023)
Năm 3
(2023 – 2024)
Năm 4
(2024 – 2025)
715.000 đ/tín chỉ
(khoảng 22.5 triệu/năm)
785.000 đ/tín chỉ
(khoảng 24.8 triệu/năm)
863.500 đ/tín chỉ
(khoảng 27.2 triệu/năm)
950.000 đ/tín chỉ
(khoảng 29.9 triệu/năm)

Xem thêm: Học phí đại học tôn đức thắng 2021

2. Học phí Chương trình Cử nhân Chất lượng cao Đại học Kinh Tế TP.HCM năm học 2021-2022 mới nhất:

Học phí Chương trình Cử nhân Chất lượng cao Đại học Kinh Tế TP.HCM
Học phí Chương trình Cử nhân Chất lượng cao Đại học Kinh Tế TP.HCM
TT Ngành/chuyên ngành Đơn giá/tín chỉ học phần giảng dạy bằng tiếng Việt Đơn giá/tín chỉ học phần giảng dạy bằng tiếng Anh Học phí học kỳ 1
1 Kinh tế đầu tư 940.000 đ/tín chỉ 1.316.000 đ/tín chỉ 15.220.000 đ
2 Thẩm định giá và Quản trị tài sản 940.000 đ/tín chỉ 1.316.000 đ/tín chỉ 15.220.000 đ
3 Quản trị 940.000 đ/tín chỉ 1.316.000 đ/tín chỉ 15.220.000 đ
4 Quản trị (giảng dạy bằng Tiếng Anh) 940.000 đ/tín chỉ 1.316.000 đ/tín chỉ 20.484.000 đ
5 Kinh doanh quốc tế 1.140.000 đ/tín chỉ 1.596.000 đ/tín chỉ 18.420.000 đ
6 Kinh doanh quốc tế (giảng dạy bằng Tiếng Anh) 1.140.000 đ/tín chỉ 1.596.000 đ/tín chỉ 24.804.000 đ
7 Ngoại thương 1.140.000 đ/tín chỉ 1.596.000 đ/tín chỉ
8 Ngoại thương (giảng dạy bằng Tiếng Anh) 1.140.000 đ/tín chỉ 1.596.000 đ/tín chỉ 24.804.000 đ
9 Tài chính 940.000 đ/tín chỉ 1.316.000 đ/tín chỉ 15.220.000 đ
10 Tài chính (giảng dạy bằng Tiếng Anh) 940.000 đ/tín chỉ 1.316.000 đ/tín chỉ 20.484.000 đ
11 Ngân hàng 940.000 đ/tín chỉ 1.316.000 đ/tín chỉ 15.220.000 đ
12 Ngân hàng (giảng dạy bằng Tiếng Anh) 940.000 đ/tín chỉ 1.316.000 đ/tín chỉ 20.484.000 đ
13 Kế toán doanh nghiệp 1.065.000 đ/tín chỉ 1.491.000 đ/tín chỉ 17.220.000 đ
14 Kế toán doanh nghiệp (giảng dạy bằng Tiếng Anh) 1.065.000 đ/tín chỉ 1.491.000 đ/tín chỉ 23.184.000 đ
15 Kiểm toán 1.065.000 đ/tín chỉ 1.491.000 đ/tín chỉ 17.220.000 đ
16 Kinh doanh thương mại 1.140.000 đ/tín chỉ 1.596.000 đ/tín chỉ 18.420.000 đ
17 Marketing 1.140.000 đ/tín chỉ 1.596.000 đ/tín chỉ 19.788.000 đ
18 Luật kinh doanh 1.065.000 đ/tín chỉ 1.491.000 đ/tín chỉ 16.155.000 đ

3. Học phí Chương trình tài năng Đại học Kinh Tế TP.HCM năm học 2021-2022:

Ngành Đơn giá/tín chỉ học phần giảng dạy bằng tiếng Việt Đơn giá/tín chỉ học phần giảng dạy bằng tiếng Anh
Quản trị kinh doanh; Kinh doanh quốc tế; Marketing; Tài chính – Ngân hàng; Kế toán 940.000 đ/tín chỉ 1.685.000 đ/tín chỉ

Xem thêm: Mức học phí đại học Bách Khoa Hà Nội 2021